Vzdelanie :

1985 – 1989    SPŠ – stavebná Trnava, odbor pozemné staviteľstvo
1989 – 1993    STU Bratislava, stavebná fakulta

Prax :

1994 – 1999    T – TEAM s.r.o. Trnava, architektonická a projektová kancelária, funkcia samostatný technický pracovník v stavebníctve
od roku 2000    podnikanie na základe živnostenského oprávnenia