SAMOSTATNÉ A SPOLUAUTORSKÉ PROJEKTY

Rodinné domy :

Rodinný dom, Lúčna ulica, Modranka – novostavba
Rodinný dom, Farská ulica, Hrnčiarovce nad Parnou – novostavba
Rodinný dom, L. Dopyeru, Trnava – novostavba :

Rodinný dom, Orgovánová ulica, Trnava - novostavba
Rodinný dom, parc. č. 504/102, Starý Smokovec - novostavba
Rodinný dom, parc. č. 1003/274, 759, Biely Kostol - novostavba
Rodinný dom, W. Schiffera, Trnava – novostavba :

Rodinný dom, Buková – osadenie katológového domu
Rodinný dom, Bernolákova ulica, Zeleneč – novostavba :

Rodinný dom, parc. č. 417, Zeleneč – novostavba
Rodinný dom, Bočná 10, Trnava – novostavba :

Rodinný dom, Bottova 88, Trnava – rekonštrukcia a prístavba
Rodinný dom, Brestovany – zameranie jestvujúceho stavu
Rodinný dom, Drahovce – rekonštrukcia
Rodinný dom, parc. č. 2183/181, Zeleneč – novostavba :

Rodinný dom, Poľovnícka ulica, Biely Kostol – novostavba
Rodinný dom, parc. č. 214/90, Zvončín – novostavba
Rodinný dom, Sereďská 181, Modranka – zmena funkčného využitia garáže
Rodinný dom, Šelpice – nadstavba
Rodinný dom, Tomášikova 2, Trnava – prístavba a zmena funkčn. využitia podkrovia
Rodinný dom, Legionárska ulica, Trnava – novostavba
Rodinný dom, Fándlyho 3, Trnava – zameranie jestvujúceho stavu
Rodinný dom, Gorkého ulica, Trnava – prístavba
Rodinný dom, Suchá nad Parnou – zameranie jestvujúceho stavu
Rodinný dom, Bernolákova 22, Trnava – nadstavba
Rodinný dom, Dolná Krupá – prístavba a stavebné úpravy
Rodinný dom, Suchá nad Parnou – zmena stavby pred jej dokončením
Rodinný dom, Hajdóczyho ulica, Trnava – novostavba
Rodinný dom, Fándlyho 28, Cífer – nadstavba
Rodinný dom, Šúrovce 127 – rekonštrukcia
Rodinný dom, Bočná ulica - I, Trnava – novostavba
Rodinný dom, Bočná ulica - II, Trnava – novostavba
Rodinný dom, Bočná ulica 2, Trnava – rekonštrukcia
Rodinný dom, M. R. Štefánika 3, Cífer – prestavba
Rodinný dom, Ulica J. Dopyeru, Trnava – novostavba
Rodinný dom, Pekné pole, Trnava – novostavba
Rodinný dom, Nová ulica, Zeleneč – novostavba
Rodinný dom, parc. č. 448/6, Zeleneč – novostavba
Rodinný dom, parc. č. 10138/325, 407, Trnava - Kamenný mlyn – novostavba
Rodinný dom, parc. č. 10138/322, 323, 409, Trnava - Kamenný mlyn – novostavba
Rodinný dom, Pionierske námestie 22, Biely Kostol – rekonštrukcia
Rodinný dom, parc. č. 297/1, Horné Zelenice – novostavba
Rodinný dom, parc. č. 799/106, Bohdanovce nad Trnavou – novostavba
Samostatná dvojgaráž, Parašutistov 4, Trnava – novostavba
Záhradný dom, parc. č. 417, Zeleneč – novostavba

Bytové a polyfunkčné domy :

Bytový dom Cassalle, Beethovenova ulica, Trnava – novostavba :

Bytový dom, parc. č. 18/2, Suchá nad Parnou – novostavba :

Polyfunkčný dom Balakovo, Paulínska ulica, Trnava – novostavba
Polyfunkčný dom, Halenárska 7, Trnava – rekonštrukcia :

3 x Polyfunkčný dom, Františkánska ulica, Trnava – novostavba
Polyfunkčný dom, Hlohovec – rekonštrukcia a prestavba
Podkrovné bytové jednotky, Coburgova 60 – 70, Trnava – rekonštrukcia
6 bytových jednotiek, Coburgova 40 – 42, Trnava – novostavba
Nadstavba 4 b. j., Hospodárska 43 – 45, Trnava – nadstavba
Zmena funkčného využitia rozostavanej stavby, Kremnica – rekonštrukcia
Obytná zóna, bytové domy A, B, C, D, Trnava - Modranka - novostavba

Občianska vybavenosť, administratíva, priemysel :

Autocentrum Škoda – prístavba autosalónu, Nitrianska ulica, Trnava – prístavba
Autosalón Hyundai, Nitrianska ulica, Trnava – novostavba
Autosalón Renault, Nitrianska ulica, Trnava – prístavba a nadstavba
Obecný úrad, Pionierske námestie, Biely Kostol – rekonštrukcia a prístavba :

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Špačince – novostavba
MŠ Limbova ulica, Trnava – rekonštrukcia
MŠ Šelpice – štúdia pre investičný zámer
MŠ Opoj – štúdia pre investičný zámer
ZŠ Bučany – rekonštrukcia
ZŠ Vančurova ulica, Trnava – rekonštrukcia plochej strechy
ZŠ Majcichov – rekonštrukcia
ZŠ Častá – nadstavba a rekonštrukcia
Obchodné centrum Kaufland, Trnava – novostavba
OC Kaufland – špecializované predajne, Trnava – novostavba
Pasáž Corso, Vrbové – zmena stavby pred jej dokončením
Supermarket COOP Jednota, Šenkvice – novostavba :

Obchodný dom COOP Jednota, Trnava – rekonštrukcia a modernizácia objektu :

Supermarket COOP Jednota, Zeleneč – rekonštrukcia a prístavba
Supermarket COOP Jednota, Jaslovské Bohunice – rekonštrukcia a prístavba
Supermarket COOP Jednota, Ivánka pri Dunaji – rekonštrukcia a modernizácia
Supermarket COOP Jednota, Báhoň – rekonštrukcia a modernizácia
Supermarket COOP Jednota, Chorvátsky Grob – rekonštrukcia a modernizácia
Supermarket COOP Jednota, Dechtice – rekonštrukcia a modernizácia
Supermarket COOP Jednota, Hlohovec – rekonštrukcia a modernizácia
Supermarket COOP Jednota, Cífer – rekonštrukcia a modernizácia
Supermarket COOP Jednota, Dolné Orešany – rekonštrukcia a modernizácia
Supermarket COOP Jednota, Veľké Kostoľany – rekonštrukcia a modernizácia
Obchodné centrum, Mozartova 2, Trnava – rekonštrukcia
Business centrum – Aquapolis, Trnava – novostavba :

Nadstavba administratívnej budovy Fevacar, Trnava – nadstavba
Rekreačný objekt, Horná Štubňa – rekonštrukcia
Železničná stanica Trnava – prístavba k administratívnej budove
Železničná stanica Trnava – rekonštrukcia administratívnej budovy
Železničná stanica Trnava – rekonštrukcia staničnej budovy
Rušňové depo Bratislava – rekonštrukcia

Územnoplánovacia dokumentácia :

Kláštor Najsv. bohorodičky mníšok Benediktínok, Horné Orešany – urban. štúdia
Logistický park – Hony, Zavar – urbanistická štúdia :

Lokalita Domovina, Košolná – urbanistická štúdia
Obytná zóna Parnas, Biely Kostol – urbanistická štúdia, DÚR
IBV Pri hájoch, Biely Kostol – urbanistická štúdia, DÚR :

IBV Panské vonkajšie pozemky I, Voderady – urbanistická štúdia, DÚR
IBV Panské vonkajšie pozemky II, Voderady – urbanistická štúdia, DÚR :

IBV Pekné pole, Trnava – urbanistická štúdia, DÚR
IBV Panské tably, Križovany nad Dudváhom – urbanistická štúdia :

Rekreačný areál Jahodník - dokumentácia pre ÚR a SP
Rezidencia Kamenný mlyn, Trnava - urbanistická štúdia
Územný plán obce Biely Kostol :

Územný plán obce Dolné Orešany
Územný plán obce Horné Orešany
Územný plán obce Dolný Štál